Wie zijn wij

Actuele kennis * betrokken * flexibel * geen wachtlijst

Wie zijn wij

Bureau mens en co B.V., over ons

Actuele kennis * betrokken * flexibel * geen wachtlijst

Bureau Mens & Co B.V. begeleidt zorgvragers vanuit verbinding met het gewone leven van alledag. Maar is ook specialist op het gebied van 2e spoortrajecten. Benader ons ook gerust voor consultatie, advies en tijdelijke ondersteuning binnen wijkteams en collega zorgorganisaties.

;

Wie zijn Bureau Mens & Co B.V.

Eric Van Elk Bureau Mens en Co

Eric van Elk

eigenaar en zorgcoördinator

Als mede-oprichter van Bureau Mens & Co B.V. deel ik graag mijn persoonlijke visie op zorgverlening. Ik geloof in de kracht van mensen en het belang van erbij horen en van betekenis zijn. Dit geldt niet alleen voor zorgvragers, maar ook voor zorgprofessionals.

Mijn ruim 18 jaar ervaring in de Jeugdzorg en GGZ heeft mij geleerd dat zorgtrajecten effectiever verlopen wanneer deze goed gestroomlijnd zijn. Als coach en eigenaar ben ik betrokken bij de intakegesprekken, evaluaties en specifieke situaties die extra aandacht en regie vereisen.
Het is mijn doel om onze zorgmedewerkers te stimuleren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling, zodat zij de best mogelijke zorg kunnen bieden aan onze cliënten. Door interne deskundigheidsbevordering en externe samenwerkingsverbanden zorgen we ervoor dat we steeds op maat kunnen leveren en trouw blijven aan onze kernwaarden.

Mijn motto is “aut viam inveniam aut faciam”, wat betekent “ik zal de weg vinden of er één maken”. Ik zie het als een uitdaging om steeds efficiënter te werken en de beste versie van onszelf naar boven te halen. Het is mijn trots om de positieve resultaten hiervan te zien.

hanneke van de Wal, bureau mens en co

Hanneke van de Wal

Eigenaar / Paardencoach

Als mede-oprichter van Bureau Mens & Co B.V. richt ik mij op het coachen van cliënten en het begeleiden van hen naar hun persoonlijke doelen. Sinds 2003 werk ik als coach en heb ik mijn passie gevonden in het begeleiden van mensen naar een rijker leven en het innemen van hun eigen plek in de maatschappij. Het geeft mij veel voldoening om te zien hoe cliënten door onze begeleiding stappen kunnen zetten in hun leven.

Als coach heb ik oprechte interesse in mensen en heb ik veel ervaring in het begeleiden van mensen met verschillende achtergronden, niveaus, mogelijkheden en beperkingen. Ik werk het liefst op basis van samenwerking en stimuleer waar mogelijk zelfredzaamheid bij mijn cliënten.
Mijn rol binnen Bureau Mens & Co B.V. is die van Re-integratiecoach, Participatie-coach en Paardencoach. Daarnaast heb ik de opleiding tot Vitaliteitscoach afgerond, waardoor ik goed kan inspelen op situaties waarbij de vitaliteit of belastbaarheid van de cliënt een belemmering vormt bij het bereiken van hun doelen.

Opdrachtgevers en cliënten omschrijven mij als iemand die de vinger op de zere plek weet te leggen, lastige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar maakt en op een warme en menselijke, maar ook resultaatgerichte manier begeleidt. Ik weet te motiveren en te activeren en vergroot het zelfvertrouwen van mijn cliënten.

Bureau Mens en Co , klachten

Klachten?

Klachtenprocedure van Bureau Mens en Co B.V.

Bureau Mens en Co B.V. streeft ernaar om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Indien je echter niet tevreden bent, bieden wij drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken;

1. Melden bij medewerker van Bureau Mens en Co B.V.

Allereerst kun je jouw klacht direct melden bij één van onze medewerkers, die samen met jou naar een passende oplossing zal zoeken. Indien dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Bureau Mens en Co B.V. via info@bureaumensenco.nl. Binnen 5 werkdagen zal er telefonisch contact met je opgenomen worden om de klacht te bespreken en een passende oplossing te vinden.

2. Externe klachtenfunctionaris

Mocht je klacht desondanks onvoldoende worden opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Bureau Mens en Co B.V. Deze functionaris geeft advies over de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen, om een formele (schriftelijke) klacht te voorkomen.

Je kunt hiervoor contact opnemen met Angelo Beşikçi, die als externe vertrouwenspersoon is aangesteld voor Bureau Mens & Co B.V. Hij is bereikbaar via info@angelodenktmee.nl.

3. Geschilleninstantie

Mocht je klacht nog steeds niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je het geschil voorleggen aan de geschilleninstantie KPZ. Deze onafhankelijke geschillencommissie behandelt geschillen van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Je kunt contact opnemen met de geschilleninstantie via info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl invullen.

Voor dit formulier heb je de volgende gegevens nodig:
Zorgverlener: Bureau Mens en Co B.V. AGB 94065490

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum
logo Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner sZpecialist voor mensen
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner logo gemeente maasdriel

Geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Karekietstraat 14
6883 CD Velp (gld)

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ