Wie zijn wij

Actuele kennis * betrokken * flexibel * geen wachtlijst

Wie zijn wij

Bureau mens en co B.V., over ons

Actuele kennis * betrokken * flexibel * geen wachtlijst

Bureau Mens & Co B.V. begeleidt zorgvragers vanuit verbinding met het gewone leven van alledag. Maar is ook specialist op het gebied van 2e spoortrajecten. Benader ons ook gerust voor consultatie, advies en tijdelijke ondersteuning binnen wijkteams en collega zorgorganisaties.

;

Wie zijn Bureau Mens & Co B.V.

Eric Van Elk Bureau Mens en Co

Eric van Elk

Eigenaar / Coach

Samen met Hanneke van de Wal ben ik oprichter van Bureau Mens & Co B.V. Ik heb ruim 18 jaar ervaring binnen verschillende facetten van de Jeugdzorg en vanaf 2015 binnen de volwassen GGZ en VG. Op basis van mijn ervaringen op zowel persoonlijk als professioneel vlak ga ik uit van de kracht van mensen en heb ik daarnaast oog voor de kwetsbaarheid die er is. Ergens deel vanuit maken werkt helend. Gemist worden als je er niet bent, voldoening ervaren en voelen dat je er toe doet.  Dat geldt niet alleen voor zorgvragers maar voor ieder mens, dus ook voor zorgprofessionals.

Binnen Bureau Mens & Co B.V. richt ik me, in samenwerking met onze zorgprofessionals, op het stroomlijnen van de trajecten. Ik ben naast de intakegesprekken en evaluaties ook betrokken bij specifieke situaties die vragen om extra aandacht en regie.

Samen met Hanneke ben ik verantwoordelijk voor interne deskundigheidsbevordering en voor het aangaan en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we steeds op maat kunnen leveren en trouw blijven aan onze kernwaarden.

Ik zie het als een uitdaging om zaken steeds een stukje beter en efficiënter te maken. De drive maakt dat ik erop gericht ben de beste versie van mezelf én van onze zorgmedewerkers naar boven te halen. Het maakt me trots om hier de positieve resultaten van te zien. Mijn mottos is dan ook: ‘…aut viam inveniam aut faciam…’ (ik zal de weg vinden of er één maken).

hanneke van de Wal, bureau mens en co

Hanneke van de Wal

Eigenaar / (Paarden)Coach

Samen met Eric van Elk ben ik oprichter van Bureau Mens & Co B.V. Ik werk sinds 2003 als coach, sinds 2014 doe ik dat als zelfstandige. Het is mijn passie om mensen te begeleiden bij het bereiken van hun doelen en het innemen van hun eigen, persoonlijke plek in de maatschappij. Als cliënten door toedoen van de begeleiding stappen hebben kunnen zetten waardoor ze een rijker leven hebben, dan geeft mij dat veel voldoening.

Ik heb oprechte interesse in mensen en juist de verschillen spreken mij aan. Hierdoor vind ik gemakkelijk aansluiting bij mensen met heel verschillende achtergronden, culturen, niveaus, mogelijkheden en beperkingen.

Ik begeleid mensen het liefst op basis van samenwerking en ik probeer, waar mogelijk, een stukje zelfredzaamheid te stimuleren. Dit doe ik in de rol van Re-integratiecoach, Participatie-coach en Paardencoach. Ook heb ik een opleiding tot Vitaliteitscoach afgerond waardoor ik goed kan inspelen op situaties waarbij de vitaliteit/belastbaarheid van de client een belemmering vormt bij het bereiken van de doelen.

Wat opdrachtgevers en cliënten zeggen:
“Weet de vinger op de zere plek te leggen, weet lastige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar te maken, warme en menselijke maar ook resultaatgerichte manier van begeleiden, weet te motiveren en te activeren en weet het (zelf)vertrouwen te vergroten.”

Bureau Mens en Co , klachten

Klachten?

Klachtenprocedure van Bureau Mens en Co B.V.

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Bureau Mens en Co B.V.

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Bureau Mens en Co B.V. (via: info@bureaumensenco.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Bureau Mens en Co B.V. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Angelo Beşikçi is aangesteld als externe vertrouwenspersoon voor Bureau Mens & Co B.V. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen dat Angelo geen werknemer van Bureau Mens & Co BV is. Hij is er om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwelijke zaken wanneer dit nodig is. Angelo is per mail te bereiken op info@angelodenktmee.nl

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Bureau Mens en Co B.V. via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

Zorgverlener: Bureau Mens en Co B.V.
AGB 94065490

Geschilleninstantie

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je het geschil voorleggen aan geschilleninstantie KPZ. Deze voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum
logo Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner sZpecialist voor mensen
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner logo gemeente maasdriel

Geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Palestrinastraat 37
6815 DA Arnhem

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ