Onze diensten

(Specialistische) ambulante begeleiding * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie * Advies en ondersteuning

Onze diensten

Bureau Mens & Co, gewoon samen bloemen

(Specialistische) ambulante begeleiding * Advies en ondersteuning * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

Bureau Mens & Co B.V. staat zorgvragers bij met (specialistische) begeleiding en coaching op maat in de breedste zin. Neem ook gerust contact met ons op voor consultatie en advies.

;
Bureau Mens en Co, diensten, specialistische ambulante begeleiding

(Specialistische) ambulante begeleiding

Bij Bureau Mens & Co B.V. bieden wij specialistische ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijks leven. Dit kan gepaard gaan met een gedragsstoornis, verstandelijke beperking en/of psychosociale problematiek.
Onze zorgvragers wonen veelal zelfstandig en hebben behoefte aan ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij. Onze begeleiding is gericht op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager en wordt zoveel mogelijk in de omgeving van de zorgvrager geleverd, bijvoorbeeld thuis of op de werk- of dagbestedingsplek.

Wij werken hierbij nauw samen met netwerkpartners, indien gewenst. Bureau Mens & Co B.V. staat voor afspraak is afspraak en transparant samenwerken. Samen met de zorgvrager stellen wij een perspectiefplan op met daarin stabilisatie- of ontwikkeldoelen. Vervolgens stippelen wij samen het traject uit om deze doelen te behalen, waarbij de wensen en dromen van de zorgvrager leidend zijn. Wij geloven in groei en ontwikkeling en denken in mogelijkheden. Als het nodig is, bieden wij begeleiding gericht op het stabiliseren van de situatie om achteruitgang te voorkomen.

Ook bij complexe situaties bieden wij uitkomst door onze bijna twee decennia aan ervaring in de volle breedte van het sociaal domein, onze expertise in casuïstiek met betrekking tot onveiligheid en ons uitgebreide netwerk. Onze (specialistische) ambulant begeleiders staan onder supervisie van een GZ-psycholoog. Indien gewenst nemen wij de regievoering over en kijken we naar een passende interventie. Kortom, bij Bureau Mens & Co B.V. bieden wij flexibele, op maat gemaakte begeleiding, waarbij de zorgvrager centraal staat.

Bureau Mens en Co, dienst ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp

Bureau Mens & Co B.V. biedt ambulante jeugdhulp aan kinderen, jongeren en ouders in hun eigen omgeving. We staan klaar om te ondersteunen bij allerlei opvoedvragen en -uitdagingen, van kleine tot complexe problemen. Samen met het kind/gezin zoeken we naar oplossingen en werken we aan een positief perspectief.

Onze ambulante jeugdhulp is gericht op een veilige en gezonde ontwikkeling van het kind. We versterken het zelfvertrouwen en de (sociale) vaardigheden van het kind en ondersteunen ouders bij het verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden. We hebben oog voor alle leefgebieden, van de geestelijke en lichamelijke gezondheid tot en met de woonsituatie.

Ook bij financiële problemen, schoolproblemen, werkgerelateerde uitdagingen of het ontbreken van een sociaal netwerk kunnen we helpen. Onze begeleiding vindt plaats bij het gezin thuis, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Welke methoden en specialismen we inzetten, hangt af van de situatie en persoonlijke behoeften. In overleg met de verwijzer en het gezin maken we een plan dat past bij de situatie en doelen.

Bureau Mens & Co, diensten, consultatie en advies

Consultatie en advies

Bureau Mens & Co B.V. biedt professionele consultatie en advies aan verschillende partijen, waaronder hulpverleners, huisartsen, gemeenten, overheid en werkgevers. Onze expertise is in het bijzonder van belang in situaties waarin er sprake is van complexe hulpvragen en veiligheidsrisico’s. Door onze ruime ervaring en kennis van de sociale kaart kunnen wij gericht advies geven en zorgcoördinatie op ons nemen.

Onze consultatie en advies kan op verschillende manieren worden gegeven, bijvoorbeeld telefonisch, via TEAMS of op locatie. Wij stemmen af met de al betrokken hulpverleners om opschaling te voorkomen en de hulpverlening zo effectief mogelijk te laten verlopen. Door onze consultatie en advies kunnen hulpverleners beter hun werk doen en kunnen we samen de beste zorg bieden voor onze cliënten.

Bureau Mens en Co B.V., diensten, participatie en re-integratie

Participatie en re-integratie

Bureau Mens & Co B.V. is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen bij het vinden van een passende vorm van maatschappelijke participatie. We hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met uiteenlopende achtergronden, waaronder mensen met fysieke en mentale beperkingen, en mensen met ernstige psychische aandoeningen volgens de specifieke interventie IPS (Individuele Plaatsing en Steun).

Onze coaches en adviseurs zijn erop gericht om mensen te begeleiden naar betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding, afhankelijk van de mogelijkheden. We verzorgen sinds 2014 ook 2e spoortrajecten en outplacementtrajecten. Onze coaches hebben niet alleen inzicht in wat mensen nodig hebben, maar beschikken ook over empathisch vermogen en zijn tegelijkertijd resultaatgericht. Of het nu gaat om het vinden van passend werk of het behouden van werk, onze coaches en adviseurs bieden individuele begeleiding op maat.

We gaan uit van de mogelijkheden en krachten van onze cliënten en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden. We hebben oog voor zowel de persoonlijke als de professionele ontwikkeling en stimuleren de zelfredzaamheid van onze cliënten.

Bureau Mens en Co, Paardencoaching 2

Paardencoaching 

Bij Bureau Mens & Co B.V. geloven we in de kracht van paardencoaching bij participatie en re-integratie. Hanneke van de Wal, één van onze oprichters, is gecertificeerd paardencoach en heeft zelf ervaren wat voor positieve effecten paardencoaching kan hebben op mensen met fysieke en mentale uitdagingen. Door het inzetten van paardencoaching kunnen we cliënten nog beter vooruit helpen.

Paarden zijn ontzettend goed in het spiegelen van emoties en het voelen van energie. Ze zijn in staat om zonder oordeel te scannen en continu de lichaamshouding van de ander waar te nemen. Als paardencoach vertaal ik deze signalen naar concrete inzichten voor de cliënt. Door de bewustwording van gedrag kunnen mensen zicht krijgen op hun belemmerende factoren, drijfveren en sturingsmechanismen. Dit geeft heldere inzichten en zorgt voor nieuwe mogelijkheden.

Paardencoaching is bijzonder effectief bij het aanpakken van spanningsklachten, burn-out, trauma’s, onzekerheid, angststoornissen, pestproblematiek en sociale activering. Ook bij re-integratie- en participatietrajecten wordt paardencoaching regelmatig ingezet als tool. Bij Bureau Mens & Co B.V. hebben we ervaren dat paardencoaching een waardevolle toevoeging is aan onze dienstverlening en we zijn trots op de positieve resultaten die we hiermee hebben bereikt.

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum
logo Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner sZpecialist voor mensen
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner logo gemeente maasdriel

Geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Karekietstraat 14
6883 CD Velp (gld)

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ