Onze diensten

(Specialistische) ambulante begeleiding * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie * Advies en ondersteuning

Onze diensten

Bureau Mens & Co, gewoon samen bloemen

(Specialistische) ambulante begeleiding * Advies en ondersteuning * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

Bureau Mens & Co B.V. staat zorgvragers bij met (specialistische) begeleiding en coaching op maat in de breedste zin. Neem ook gerust contact met ons op voor consultatie en advies.

;
Bureau Mens en Co, diensten, specialistische ambulante begeleiding

(Specialistische) ambulante begeleiding

Specialistische ambulante begeleiding is er voor (jong-) volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Soms is er ook sprake van een gedragsstoornis, verstandelijke beperking en/of psychosociale problematiek. Onze zorgvragers wonen veelal zelfstandig.
De begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. is gericht op participatie, meedoen op basis van wat iemand wil en kan. Wanneer het wenselijk is wordt er intensief samengewerkt met netwerkpartners.

De (specialistische) begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. is flexibel, op maat en wordt zoveel mogelijk in de omgeving van de zorgvrager geleverd. Vaak is dat thuis en soms ook op de werk- of dagbestedingsplek.
Afspraak is afspraak en transparant samenwerken zijn altijd de speerpunten in de begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. We maken samen met de zorgvrager een perspectiefplan met daarin de stabilisatie- of ontwikkeldoelen. Samen stippelen we het traject uit om deze doelen te behalen. De wensen en dromen van de zorgvrager zijn hierin leidend. 
We gaan uit van groei en ontwikkeling en denken in mogelijkheden. In andere gevallen is de begeleiding erop gericht om de situatie van de zorgvrager te stabiliseren om achteruitgang te voorkomen.

Ook bij complexe situaties kan de (specialistische) begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. uitkomst bieden. Door bijna twee decennia aan ervaring in de volle breedte van het sociaal domein in uiteenlopende rollen, een enorm netwerk en kennis van de sociale kaart is dit onze expertise. Ook zijn wij gespecialiseerd in casuïstiek met betrekking tot onveiligheid.

Op verzoek neemt Bureau Mens & Co B.V.  de regievoering over en wordt er gekeken naar een passende interventie.

Onze (specialistische) ambulant begeleiders staan onder supervisie van een GZ-psycholoog.

Bureau Mens en Co, dienst ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp

Bij ambulante jeugdhulp ondersteunt Bureau Mens & Co B.V. kinderen, jongeren en ouders in hun eigen woonomgeving en/of school. We kijken en denken mee, adviseren en kunnen ondersteunen in praktische zaken. Het kan gaan om kleine vragen, maar ook om complexe, meervoudige problemen. Wat er ook aan de hand is, samen met het kind/gezin werken we aan een goede oplossing, zodat er weer een positief perspectief ontstaat.

Onze ambulante jeugdhulp helpt bij allerlei vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De ondersteuning vindt plaats bij het gezin thuis, zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. Welke methodes en specialismen we precies inzetten is afhankelijk van de situatie en persoonlijke behoeften. In overleg met de verwijzer en het gezin maken we een plan.

Onze begeleiding is er altijd op gericht dat het kind of de jongere veilig opgroeit, dat het lekker in zijn/haar vel zit en zich goed kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het versterken van het zelfvertrouwen, de (sociale) vaardigheden van het kind en het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Er is altijd aandacht voor alle leefgebieden: van de geestelijke en lichamelijke gezondheid tot en met de woonsituatie. Misschien zijn er financiële problemen, gaat het niet goed op school, met werk of ontbreekt het aan een sociaal netwerk? Ook daaraan kunnen we werken, zodat het gezin uiteindelijk vanuit een gezondere basis zelf weer verder kan.

Bureau Mens & Co, diensten, consultatie en advies

Consultatie en advies

Met consultatie en advies ondersteunen wij hulpverleners, huisartsen, gemeenten, overheid en werkgevers. Soms is de veiligheid in het geding en spelen er meerdere hulpvragen en is nog onduidelijk welk probleem als eerste moet worden aangepakt. 

Bureau Mens & Co B.V. kan hierin gericht advies geven en ook de zorgcoordinatie op zich nemen. Consultatie en advies kan telefonisch, via TEAMS of op locatie gegeven worden. Bij consultatie en advies is er een afstemming tussen professionals en de al betrokken hulpverlening met als doel opschaling te voorkomen.

Bureau Mens en Co B.V., diensten, participatie en re-integratie

Participatie en re-integratie

Bureau Mens en Co B.V. is specialist in het bevorderen van maatschappelijke participatie. We hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen en begeleiden van mensen bij het vinden van een passende vorm van participatie.

We ondersteunen mensen met allerlei achtergronden, mesnen met fysieke beperkingen, mentale beperkingen waaronder mensen met een ernstige psychische aandoening volgens de specifieke interventie IPS (Individuele Plaatsing en Steun). Ook begeleiden we naar passend werk en op de werkplek.

Bureau Mens & Co B.V. verzorgt sinds 2014 ook 2e spoortrajecten en outplacementtrajecten. Onze re-integratiecoaches- en adviseurs begeleiden mensen, met of zonder een arbeidshandicap of -beperking, naar werk. Afhankelijk van de mogelijkheden betreft dit betaald werk of vrijwilligerswerk/dagbesteding. Onze coaches hebben inzicht in wat mensen nodig hebben, beschikken over empathisch vermogen en zijn tegelijkertijd resultaatgericht

Bureau Mens en Co, Paardencoaching 2

Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

Hanneke van de Wal, één van de oprichters van Bureau Mens & Co B.V., is gecertificeerd Paardencoach:

“Tijdens mijn loopbaan heb ik samengewerkt met cliënten met allerlei soorten fysieke en mentale uitdagingen. Cliënten vertelden mij over hun positieve ervaringen met paardencoaching. Ik was hier in eerste instantie nogal sceptisch over maar ik kon niet om de resultaten heen. Dat maakte mij nieuwsgierig. Ik ben me in paardencoaching gaan verdiepen, ben overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde en ben zelf de opleiding tot Gecertificeerd Paardencoach gaan volgen. Vandaag de dag zetten we bij Bureau Mens & Co B.V. regelmatig paardencoaching in om cliënten nog beter vooruit te kunnen helpen.”

Paarden zijn heel goed in het spiegelen van emoties, voelen energie feilloos aan en scannen continue de lichaamshouding van de ander. Een objectievere spiegel, puur en zonder vooroordelen bestaat niet. Met behulp van het spiegelend vermogen van een paard en de vertaling daarvan door de paardencoach kunnen mensen zich bewust worden van hun gedrag. Mensen krijgen daardoor zicht op belemmerende factoren, drijfveren en sturingsmechanismen. Door deze bewustwording wordt duidelijk wat iemand zou kunnen veranderen om ontwikkeling mogelijk te maken. Paardencoaching brengt dus bewustwording en heldere inzichten waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Paardencoaching is een effectief hulpmiddel bij o.a. spanningsklachten, burn-out, trauma’s, onzekerheid, angst(stoornissen), pestproblematiek, sociale activering e.d. Paardencoaching wordt regelmatig ingezet als tool bij re-integratie- en participatietrajecten maar hoeft vanzelfsprekend niet aan een dergelijk traject gekoppeld te zijn.

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum
logo Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner sZpecialist voor mensen
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner logo gemeente maasdriel

Geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Palestrinastraat 37
6815 DA Arnhem

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ