Onze diensten

(Specialistische) ambulante begeleiding * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie * Advies en ondersteuning

Onze diensten

Bureau Mens & Co, gewoon samen bloemen

(Specialistische) ambulante begeleiding * Advies en ondersteuning * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

Bureau Mens & Co B.V. staat zorgvragers bij met (specialistische) begeleiding en coaching op maat in de breedste zin. Neem ook gerust contact op met ons voor consultatie en advies.

;
Bureau Mens en Co, diensten, specialistische ambulante begeleiding

(Specialistische) ambulante begeleiding

Specialistische ambulante begeleiding is er voor (jong-) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische, psychosociale en somatische problematiek. Onze zorgvragers wonen veelal zelfstandig en hebben (langdurige) hulp nodig.
De begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. is gericht op participatie, meedoen op basis van wat iemand wil en kan. Onze (specialistisch) ambulant begeleiders werken op basis van een integrale aanpak. Wanneer het wenselijk is wordt er intensief samengewerkt met netwerkpartners.

De (specialistische) begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. is flexibel, op maat afgestemd en in de omgeving van de zorgvrager. Vaak is dat thuis en soms ook op de werk- dagbestedingsplek.
Afspraak is afspraak en transparant samenwerken is altijd het speerpunt in de begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. We maken samen met de zorgvrager een perspectiefplan met daarin de ontwikkeldoelen. Samen stippelen we het traject uit om deze doelen te halen. De wensen en dromen van de zorgvrager zijn hierin leidend. Samen met de zorgvrager kijken we naar de haalbaarheid van de doelen.
We gaan uit van groei en ontwikkeling en denken in mogelijkheden. In andere gevallen is de begeleiding erop gericht om de situatie van de zorgvrager te stabiliseren om achteruitgang te voorkomen.

Ook bij complexe situaties kan de (specialistische) begeleiding van Bureau Mens & Co B.V. uitkomst bieden. Door bijna twee decennia aan ervaring in de volle breedte van het sociaal domein in uiteenlopende rollen, een enorm netwerk en kennis van de sociale kaart is dit onze expertise. Ook zijn wij gespecialiseerd in casuïstiek met betrekking tot onveiligheid.

Op verzoek neemt Bureau Mens & Co B.V.  de regievoering over en wordt gekeken naar een passende interventie waarbij onze kernwaarden centraal staan.

Onze (specialistische) ambulante begeleiders staat onder supervisie van een GZ-psycholoog

Bureau Mens & Co, diensten, consultatie en advies

Consultatie en advies

Met consultatie en advies ondersteunen wij hulpverleners, huisartsen, gemeenten, overheid en werkgevers. Soms is de veiligheid in het geding én spelen er meerdere hulpvragen en is nog onduidelijk welk probleem als eerste moet worden aangepakt.

Bureau Mens & Co B.V. kan hierin gericht advies geven. Consultatie en advies kan telefonisch, via TEAMS en ook kan Bureau Mens & Co B.V aansluiten bij een overleg ter plaatse. Bij consultatie en advies is er een afstemming tussen professionals en de al betrokken hulpverlening met als doel opschaling te voorkomen.

Bureau Mens en Co B.V., diensten, participatie en re-integratie

Participatie en re-integratie

Bureau Mens en Co B.V. is specialist in het bevorderen van maatschappelijke participatie. Door jarenlange ervaring in het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare doelgroepen in het vinden van een vorm van participatie, werken we samen met lokale ondernemers en is het uitbreiden hiervan een ambitie die bij ons altijd levend is. We ondersteunen mensen met ernstige psychische aandoening volgens de specifieke interventie IPS (individuele Plaatsing en Steun) bij het vinden van een vacature en het toeleiden naar betaald werk. Ook begeleiden we op het werk.

Bureau Mens & Co B.V. verzorgt sinds 2014 ook 2e spoortrajecten en outplacementtrajecten. Onze re-integratiecoaches- en adviseurs begeleiden mensen, met of zonder een arbeidshandicap of -beperking, naar werk. Afhankelijk van de mogelijkheden betreft dit betaald werk of vrijwilligerswerk/dagbesteding. Onze coaches hebben inzicht in wat mensen nodig hebben, beschikken over empathisch vermogen en zijn tegelijkertijd resultaatgericht

Bureau Mens en Co, Paardencoaching 2

Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

Hanneke van de Wal, één van de oprichters van Bureau Mens & Co B.V., is gecertificeerd Paardencoach:

“Tijdens mijn loopbaan heb ik samengewerkt met cliënten met allerlei soorten fysieke en mentale uitdagingen. Cliënten vertelden mij over hun positieve ervaringen met paardencoaching. Ik was hier in eerste instantie nogal sceptisch over maar ik kon niet om de resultaten heen. Dat maakte mij nieuwsgierig. Ik ben me in paardencoaching gaan verdiepen, ben overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde en ben zelf de opleiding tot Gecertificeerd Paardencoach gaan volgen. Vandaag de dag zetten we bij Bureau Mens & Co B.V. regelmatig paardencoaching in om cliënten nog beter vooruit te kunnen helpen.”

Paarden zijn heel goed in het spiegelen van emoties, voelen energie feilloos aan en scannen continue de lichaamshouding van de ander. Een objectievere spiegel, puur en zonder vooroordelen bestaat niet. Met behulp van het spiegelend vermogen van een paard en de vertaling daarvan door de paardencoach kunnen mensen zich bewust worden van zijn of haar gedrag. Mensen krijgen daardoor zicht op belemmerende factoren, drijfveren en sturingsmechanismen. Door deze bewustwording wordt duidelijk wat iemand zou kunnen veranderen of welke doelen gesteld kunnen worden. Paardencoaching brengt dus bewustwording en heldere inzichten waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Paardencoaching is een effectief hulpmiddel bij o.a. spanningsklachten, burn-out, trauma’s, onzekerheid, angst(stoornissen), pestproblematiek, sociale activering e.d. Paardencoaching wordt regelmatig ingezet als tool bij re-integratie- en participatietrajecten maar hoeft vanzelfsprekend niet aan een dergelijk traject gekoppeld te zijn.

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum

Samenwerkingspartner Bureau Mens & Co

Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste

Ben je ook geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Palestrinastraat 37
6815 DA Arnhem

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ