Bureau Mens & Co logo

(Specialistische) ambulante begeleiding * Participatie en re-integratie * Advies en ondersteuning * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

logo Bureau Mens & Co

(Specialistische) ambulante begeleiding * Advies en ondersteuning * Participatie en re-integratie * Paardencoaching bij Participatie en Re-integratie

Bureau Mens & Co B.V. is in 2020 ontstaan door een fusie tussen PassePartout en OpMaat Zorg- en Hulpverlening. Met Bureau Mens & Co B.V. richten we ons op (specialistische) begeleiding, participatie en re-integratie, waaronder 2e spoortrajecten aan de hand van de Wet verbetering poortwachter. Ook zijn we actief binnen verschillende wijkteams met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.

We zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein en participatie en denken graag mee over kwaliteitsverbetering en een efficiënte inzet van gemeenschapsgelden. We geloven in de kracht van participatie in de maatschappij; ergens deel van uitmaken, voldoening uit halen en er toe doen. Dat is een belangrijk deel van onze visie. Het loopt dan ook als een rode draad door onze dienstverlening.

;

Missie

‘Passende (specialistische) begeleiding; snel geregeld, verbonden met het gewone leven.’

Bij Bureau Mens & Co B.V. zorgen we ervoor dat mensen praktische problemen, gedragsproblematiek, fysieke, psychische en/of verstandelijke beperkingen een passende plek in de maatschappij vinden en/of behouden.

Wij geloven in begeleiding zoveel mogelijk thuis of in de directe omgeving te organiseren en te verbinden met het ‘gewone leven’. Met ons team van flexibele professionals zijn wij in staat om snel op- en af te kunnen schalen in de bezetting wanneer dit nodig is. Wachttijden kennen wij daarom niet, hulp is direct inzetbaar!

Bureau Mens en Co B.V., verbinding, missie en visie

Visie

Steeds meer mensen hebben moeite om hun draai te vinden in de maatschappij. Door praktische problemen, psychische problemen, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke of lichamelijke beperking vallen er steeds meer mensen buiten de boot. Hierdoor stapelen problemen zich op en is er uiteindelijk vaak meer hulp nodig.

‘Efficiënt georganiseerde zorg op basis van maatwerk, waar mogelijk geleverd in de directe omgeving van de zorgvrager.’

Om dit te kunnen realiseren werken wij samen met een ervaren team van professionals waaronder persoonlijk/specialistisch begeleiders en een vitaliteits- en participatiecoach. Zo vinden we gemakkelijk de aansluiting met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld gemeenten, het UWV en werkgevers. Binnen onze trajecten zijn de mogelijkheden en drijfveren van de zorgvrager ons uitgangspunt. Hierbij zijn we realistisch én transparant over de mogelijkheden. Onze werkwijze is praktisch en oplossingsgericht.

Wij vinden dat niemand zou moeten hoeven wachten op goede hulp; een antwoord op een hulpvraag is per definitie nooit een wachtlijst!

Onze kernwaarden

snel inzetbaar

Hulp is direct beschikbaar, zonder wachttijden.

op maat

We schrikken niet van bestaande kaders en denken in mogelijkheden.

afspraak is afspraak

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We komen onze afspraken na.

transparant

Je krijgt wat je ziet, we hebben geen geheimen. Duidelijke en eerlijke communicatie.

samen

We werken actief samen met elkaar én met externe partijen.

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum
logo Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner sZpecialist voor mensen
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner logo gemeente maasdriel

Geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Palestrinastraat 37
6815 DA Arnhem

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ