Bureau Mens & Co logo

(Specialistische) ambulante begeleiding * Participatie en re-integratie * Advies en ondersteuning * Paardencoaching 

logo Bureau Mens & Co

(Specialistische) ambulante begeleiding * Advies en ondersteuning * Participatie en re-integratie * Paardencoaching 

Bureau Mens & Co B.V. heeft in 2020 haar krachten gebundeld door een fusie tussen PassePartout en OpMaat Zorg- en Hulpverlening te realiseren. Wij staan als zorgaanbieder midden in het sociaal domein en zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van participatie. Wij denken graag mee over kwaliteitsverbetering en een efficiënte inzet van gemeenschapsgelden, om zo bij te dragen aan de optimalisering van de zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

Als zorgaanbieder biedt Bureau Mens & Co B.V. specialistische ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met psychosociale problemen, gedragsstoornissen en/of verstandelijke beperkingen. De begeleiding is gericht op participatie, waarbij er intensief samengewerkt wordt met netwerkpartners. Bureau Mens & Co B.V. biedt flexibele begeleiding op maat, waarbij afspraak is afspraak en transparant samenwerken altijd centraal staat. Samen met de zorgvrager wordt er een perspectiefplan gemaakt waarbij de wensen en dromen van de zorgvrager leidend zijn. De ambulant begeleiders staan onder supervisie van een GZ-psycholoog.

Bureau Mens & Co B.V. biedt ook ambulante jeugdhulp aan kinderen, jongeren en ouders in hun eigen woonomgeving en/of school. Hierbij wordt er gekeken naar de persoonlijke behoeften en situatie en wordt er samengewerkt met verwijzers en gezinnen om tot een passende oplossing te komen. De ondersteuning richt zich op het veilig opgroeien van het kind of de jongere en het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Er is aandacht voor alle leefgebieden en er wordt gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen en de (sociale) vaardigheden van het kind.

Tot slot biedt Bureau Mens & Co B.V. ook consultatie en advies aan hulpverleners, huisartsen, gemeenten, overheid en werkgevers. Bij consultatie en advies is er afstemming tussen professionals en betrokken hulpverlening met als doel opschaling te voorkomen. Consultatie en advies kan telefonisch, via TEAMS of op locatie gegeven worden. Bureau Mens & Co B.V. heeft bijna twee decennia aan ervaring in de volle breedte van het sociaal

;

Missie

‘Passende (specialistische) begeleiding; snel geregeld, verbonden met het gewone leven.’

Bij Bureau Mens & Co B.V. zetten we ons in voor passende (specialistische) begeleiding die snel geregeld is en verbonden is met het dagelijks leven. Ons doel is om mensen te helpen met praktische problemen, gedragsproblematiek, fysieke, psychische en/of verstandelijke beperkingen, zodat zij een passende plek in de maatschappij kunnen vinden en behouden.

Onze overtuiging is dat begeleiding het beste thuis of in de directe omgeving kan worden georganiseerd en verbonden moet zijn met het dagelijks leven. Met ons team van flexibele professionals zijn we in staat om snel op- en af te schalen in de bezetting wanneer dat nodig is. Dit betekent dat we geen wachttijden hebben en hulp direct inzetbaar is!

Bureau Mens en Co B.V., verbinding, missie en visie

Visie

Steeds meer mensen hebben moeite om hun plek te vinden in de maatschappij. Door praktische, psychische, gedrags- of fysieke problemen vallen steeds meer mensen buiten de boot. Hierdoor stapelen problemen zich op en is er uiteindelijk vaak meer hulp nodig.

‘Efficiënt georganiseerde zorg op basis van maatwerk, waar mogelijk geleverd in de directe omgeving van de zorgvrager.’

Bij Bureau Mens & Co B.V. geloven we dat efficiënt georganiseerde zorg op maat de sleutel is om deze problematiek aan te pakken. We streven ernaar om zorg te leveren die zo veel mogelijk in de directe omgeving van de zorgvrager plaatsvindt, om verbinding met het gewone leven te waarborgen. Om dit te bereiken werken we samen met een ervaren team van professionals, waaronder persoonlijke/specialistische begeleiders en een vitaliteits- en participatiecoach.

We vinden gemakkelijk aansluiting bij samenwerkingspartners, zoals gemeenten, UWV en werkgevers.
Binnen onze trajecten staan de mogelijkheden en drijfveren van de zorgvrager centraal. We zijn realistisch en transparant over wat er mogelijk is. Onze werkwijze is praktisch en oplossingsgericht. Wij vinden dat niemand zou moeten wachten op goede hulp. Daarom is een antwoord op een hulpvraag bij ons per definitie nooit een wachtlijst.

Onze kernwaarden

directe beschikbaarheid

Wij zorgen voor snelle en directe hulp, zonder vertragingen.

Flexibiliteit

Wij denken buiten bestaande kaders en zoeken naar creatieve
oplossingen die passen bij jouw specifieke situatie.

Betrouwbaarheid

Afspraak is afspraak bij ons. Wij staan voor wat we zeggen en komen onze afspraken na.

Transparantie

Bij ons is er volledige openheid en eerlijkheid. Wij communiceren duidelijk en helder, zonder verborgen agenda’s.

Samenwerking

Samenwerken is voor ons de sleutel tot succes. Wij werken actief samen met onze collega’s en externe partners om de beste resultaten te behalen.

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Bureau Mens en co, tevreden opdrachtgever Logo Arbitrea
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever Logo ADvieSZ
Bureau Mens en co, opdrachtgever, gemeente renkum
logo Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Bureau Mens en Co, tevreden opdrachtgever logo gemeente arnhem
Bureau mens en co, werkt samen met Logo oprecht juiste
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner sZpecialist voor mensen
Bureau Mens en Co, samenwerkingspartner logo gemeente maasdriel

Geïnteresseerd in een samenwerking met
Bureau Mens & Co B.V.?

G

Contactformulier

Privacyverklaring

Bureau Mens & Co logo

Karekietstraat 14
6883 CD Velp (gld)

KVK nummer: 77858808
AGB code: 94065490
HKZ certificering: 2268469

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ

Bureau Mens & Co B.V. is aangesloten bij:

Bureau mens en co, aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bureau Mens & Co B.V. is HKZ gecertificeerd:

bureau Mens en co, Logo's certificering HKZ